KORZYŚCI ZE STOSOWANIA OCHRONY WŁASNOSCI PRZEMYSŁOWEJ / autor: Adam Bogacz

Do niedawna, ochrona własności przemysłowej była traktowana w przedsiębiorstwach, zwłaszcza małych i średnich z pewną dozą nieufności. Na problematykę tę spoglądano przez pryzmat kosztów, jakie należało ponieść dla zapewnienia ochrony własnych rozwiązań, nie dostrzegając korzyści, jaka płynęła z jej posiadania. Sytuacja ta zaczyna ulegać zmianie.


czytaj więcej

.

OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ / autor: Adam Bogacz

Przepisy polskiego prawa nie definiują wprost „własności przemysłowej”. Definicji tej nie podaje także konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883r, której sygnatariuszem jest także Polska. Konwencja paryska uważana za prekursora międzynarodowego prawa patentowego informuje, w art. 1, że przedmiotem ochrony własności przemysłowej są patenty na wynalazki, wzory użytkowe, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwa handlowa i oznaczenia pochodzenia lub nazwy pochodzenia, a także zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Zdefiniowanie pojęcia własności przemysłowej konwencja pozostawia ustawodawstwom wewnętrznym krajów członkowskich. Własność przemysłową, o której mowa w konwencji należy rozumieć szeroko nie ograniczając jej tylko do przemysłu i handlu, ale także do rolnictwa i przemysłu wydobywczego oraz do wszystkich produktów wytworzonych lub naturalnych, np. win, nasion, liści tytoniu, owoców, zwierząt, minerałów, wód mineralnych, piwa, kwiatów i mąki.


czytaj więcej

.

Innowacyjna Gospodarka


Projekt Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.