Helena Nisztuk
Mały Poradnik w Sprawach Wynalazczości i Racjonalizacji dla Przedsiębiorstw

 

.

 
Projekt Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.