Helena Nisztuk
Mały Poradnik w Sprawach Wynalazczości i Racjonalizacji dla Przedsiębiorstw

     
 
Literatura:

1. „Komentarz do prawa wynalazczego” Stanisław Sołtysiński, Andrzej Szajkowski, Tadeusz Szymanek; Wydawnictwo Prawnicze; Warszawa 1990

2. „Naruszenie praw na dobrach niematerialnych” Praca zbiorowa pod red. Tadeusza Szymanka; PIRP 2001

3. „Naruszenie własności przemysłowej”. Andrzej Szewc, LexisNexis 2003

4.”Postępowanie cywilne w sprawach własności przemysłowej i intelektualnej”, Tadeusz Szymanek, PIRP 2001

5. „Postępowanie z projektami wynalazczymi w świetle znowelizowanej ustawy o wynalazczości” Andrzej Masłowski, Dariusz Szarek, Franciszek Włoszek; Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Katowicach; Katowice – luty - 2003

6. „Prawo autorskie i prawa pokrewne” Rafał Golat; C.H.Beck; Warszawa 1999

7. „Prawo patentowe” Michał du Vall, Woters Kluwer Polska, Warszawa 2008

8. „Prawo własności przemysłowej. Komentarz.” Pod redakcją dr P.Kostańskiego. C.H.Beck, Warszawa 2010
  
9. „Prawo wynalazcze. Przepisy, orzecznictwo, piśmiennictwo, objaśnienia.” Janusz Szwaja; Wydawnictwo Prawnicze; Warszawa 1978

10. „Prawo znaków towarowych. Komentarz”. Ryszard Skubisz; Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1990

11. „Racjonalizacja w zakładzie pracy. Poradnik dla racjonalizatorów i przedsiębiorców”; Andrzej Szewc; PARP; Warszawa 2007

12. „Ustawa o znakach towarowych. Komentarz” Urszula Romińska; Wydawnictwa Prawnicze PWN; Warszawa 1998

13. „Wynagrodzenia twórców i wykonawców w prawie autorskim i wynalazczym”, Andrzej Szewc, Wydawnictwo Prawnicze LEX, Sopot 1999

 
 

104
 
 
 

105
 
<- poprzednia strona następna strona ->  

.

Książka:
Mały Poradnik w Sprawach Wynalazczości i Racjonalizacji
dla Przedsiębiorstw

Autor:
Helena Nisztuk

Mały Poradnik w Sprawach Wynalazczości i Racjonalizacji dla Przedsiębiorstw

pobierz książkę w pdf

 
Projekt Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.