Helena Nisztuk
Mały Poradnik w Sprawach Wynalazczości i Racjonalizacji dla Przedsiębiorstw

     
 
Wstęp
„Potrzeba jest matką wynalazków”. Nic nowego, a jednak to przysłowie bardzo dobrze ilustruje potrzebę postępu technicznego i naukowego i doskonale obrazuje, co jest najsilniejszym czynnikiem przyczyniającym się do powstawania wynalazków a także pomysłów o mniejszej randze technicznej, ale jakże często eliminujących „wąskie gardła” w skali przedsiębiorstw – obojętnie małych czy dużych.
Powstanie społeczeństwa konsumpcyjnego spowodowało, że równie silnym, (jeśli nie silniejszym niż potrzeba) bodźcem rozwoju wynalazczości są pieniądze. Wynalazki są niemal produkowane na zamówienie, może jeszcze nie u nas, ale wielkie koncerny i korporacje dokonują odkryć i wynalazków realizując, długoterminowe i zakrojone na szeroką skalę, programy badawcze.
Historia pokazuje, że potrzeba i pomysł nie są gwarantem sukcesu wynalazku. Wiele z wynalazków trafiło do historii jako chybione, śmieszne lub niepotrzebne. Wiele z nich zostało zastąpionych nowszymi i lepszymi wynalazkami zanim jeszcze trafiły do produkcji. Są również i takie jak ciekłe kryształy, które musiały „poczekać” na ten czas, kiedy okażą się wręcz konieczne w technice.
Niestety w rankingach międzynarodowego biura w Genewie, Polska nie jest notowana jako kraj wynalazków i wynalazców, choć na targach wynalazków organizowanych przez to biuro zdarza się, że polskie wynalazki otrzymują medale. Sądzę, że opisanie procedur, jakie są niezbędne do „zajęcia” się wynalazczością i racjonalizacją, pozwoli na zmianę sposobu myślenia o wynalazcach
   i racjonalizatorach w przedsiębiorstwie a termin „ochrona własności przemysłowej” będzie rozumiany właściwie. Mam nadzieję, że opisane przeze mnie wymagania, dość skrótowo, „odczarują” podejście, że wynalazczość i racjonalizacja jest uciążliwym problemem a wręcz odwrotnie, może być drogą do wywindowania przedsiębiorstwa do poziomu przedsiębiorstwa innowacyjnego i prężnego technicznie oraz ekonomicznie.
 
 

2
 
 
 

3
 
<- poprzednia strona następna strona ->  

.

Książka:
Mały Poradnik w Sprawach Wynalazczości i Racjonalizacji
dla Przedsiębiorstw

Autor:
Helena Nisztuk

Mały Poradnik w Sprawach Wynalazczości i Racjonalizacji dla Przedsiębiorstw

pobierz książkę w pdf

 
Projekt Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.