Helena Nisztuk
Mały Poradnik w Sprawach Wynalazczości i Racjonalizacji dla Przedsiębiorstw

     
 
I. Regulacje prawne
Niestety, aby wiedzieć, o czym będzie dyskusja, musimy w pierwszej kolejności poznać tematykę i reguły, które będą tą dyskusją rządzić.
Elementem innowacji, jakimi są sprawy związane z ochroną własności przemysłowej zarządza ustawa z 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej. Jej tekst jednolity został opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2003 roku o numerze 119 pod pozycją 1117. Od dnia jej publikacji wprowadzono do niej zmiany opublikowane kolejno w:
Dz.U.2002.153.1271 art. 67
Dz.U.2004.33.286 art. 1
Dz.U.2002.108.945 art. 1
Dz.U.2004.33.286 art. 1
Dz.U.2005.10.68 art. 60
Dz.U.2005.163.1362 art. 29
Dz.U.2005.167.1398 art. 144
Dz.U.2006.170.1217 art. 52
Dz.U.2006.170.1218 art. 106
Dz.U.2006.208.1539 art. 46
Dz.U.2007.99.662 art. 3
Dz.U.2007.136.958 art. 1
Dz.U.2007.136.958 art. 1
Dz.U.2008.216.1368 art. 2
Dz.U.2008.180.1113 art. 2
Dz.U.2008.227.1505 art. 161
O aktach wykonawczych do tejże ustawy mowa będzie jedynie w sytuacji, gdy będzie to niezbędne.
Jaka wiedza zawarta we wspomnianym akcie jest niezbędna w codziennej działalności przedsiębiorcy doceniającego innowacje? Trzeba znać podstawowe definicje ustawowe związane z wynalazczością,
   uprawnienia i obowiązki przedsiębiorcy oraz uprawnienia i obowiązki wynalazców i racjonalizatorów. Jest to minimum, które daje podstawową wiedzę. W dalszej części spróbuję to zrobić.
1. Co może być projektem wynalazczym?
W celu oceny, czy jakiś projekt jest projektem wynalazczym musimy wiedzieć, jakie wymogi ma spełnić. Tak więc kolejno, zostaną omówione poszczególne przedmioty prawa własności przemysłowej, z szczególnie szerokim omówieniem problematyki związanej z projektami racjonalizatorskimi. Powodem tego jest fakt, że ta kategoria rozwiązań była – i sadzę – będzie najczęściej pojawiała się w przedsiębiorstwie.
Prawo własności przemysłowej mówiąc o projektach wynalazczych mówi o:
– wynalazkach – chronionych patentami,
– wzorach użytkowych – chronionych prawami ochronnymi,
– wzorach przemysłowych – chronionych prawami z rejestracji,
– topografiach układów scalonych – chronionych prawami z rejestracji,
– projektach racjonalizatorskich – dokumenty wydane przez przedsiębiorcę1.
1.1. Wynalazek
Rozpocznijmy od projektów o najwyższej randze, a są nimi wynalazki. Definicja ustawowa wskazuje, że patenty są udzielane
– bez względu na dziedzinę techniki
– na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego
 
 

4
 
 
 

5
 
<- poprzednia strona następna strona ->  

.

Książka:
Mały Poradnik w Sprawach Wynalazczości i Racjonalizacji
dla Przedsiębiorstw

Autor:
Helena Nisztuk

Mały Poradnik w Sprawach Wynalazczości i Racjonalizacji dla Przedsiębiorstw

pobierz książkę w pdf

 
Projekt Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.