Helena Nisztuk
Mały Poradnik w Sprawach Wynalazczości i Racjonalizacji dla Przedsiębiorstw

     
 
Trochę informacji o znakach towarowych
W nowoczesnej gospodarce każdy podmiot pojawiający się na rynku, chce wyróżnić swoje towary. Stosuje, więc różne metody, aby być zauważonym. Oprócz działań reklamowo-marketingowych, najczęściej nie permanentnych, może – a moim zdaniem powinien - on swoje towary i usługi odróżniać, znakami odróżniającymi, od towarów usług tego samego rodzaju pochodzących z innych podmiotów.
Znaki odróżniające towary tego samego rodzaju są dobrami niematerialnymi, ponieważ stanowią związek towaru, usługi przedsiębiorstwa z oznaczeniami, zachodzący w świadomości odbiorcy towaru czy też usługi. Związek ten wyraża się w myślowym, (intelektualnym) połączeniu określonego towaru (usługi) przedsiębiorstwa z konkretnym oznaczeniem. Znak odróżniający, jako dobro materialne istnieje tylko w umyśle ludzkim, a każdy egzemplarz towaru oznaczony znakiem jest nośnikiem tego dobra niematerialnego.
Znaki odróżniające uzyskują wartość ekonomiczną z uwagi na renomę, jaką się cieszą w ocenach odbiorców towary (usługi) z danym oznaczeniem. Na wartość znaku wpływa w znaczący sposób jego powszechność w obrocie. Oczywiście znak może mieć także i złą renomę, ale raczej o tej na dziś i w tym opracowaniu rozmawiać nie będziemy. Jednym ze znaków wyróżniających w wysoko rozwiniętej gospodarce towarowej jest znak towarowy bardzo często określany pojęciem „logo”, choć nie jest to pojęcie równoważne ze znakiem towarowym.
   1. Funkcje znaku
Całokształt typowych oddziaływań znaku towarowego na konsumentów określa się powszechnie mianem funkcji znaku. Jakie więc funkcje znak spełnia?
Funkcja pochodzenia
Znak wskazuje w sposób umowny lub abstrakcyjny, że towar ze znakiem pochodzi z przedsiębiorstwa osoby używającej danego znaku bądź też z innego przedsiębiorstwa związanego z pierwszym lub ze związku przedsiębiorstw. Znak wskazuje w sposób imienny na źródło pochodzenia towaru (usługi), gdy zawiera nazwisko właściciela przedsiębiorstwa albo nazwę przedsiębiorstwa.
Funkcja jakościowa
Informacje o cechach jakościowych oznaczonego towaru przekazywane są na rynku. Największe znaczenie praktyczne ma przekazywana nabywcom informacja, że wszystkie tak samo oznaczone towary, które pochodzą z tego samego źródła, reprezentują ten sam poziom cech jakości.
Funkcja reklamowa
Ta wykonywana jest dopiero w chwili osiągnięcia przez przedsiębiorstwo renomy reprezentowanej przez znak towarowy. Renomę (dobrą sławę) stanowi ogół pozytywnych wyobrażeń konsumentów o wyrobach z tym znakiem.
Należy jednak wiedzieć – jak już wspomniałam - że znak równie dobrze może mieć i złą sławę. Znak towarowy jest wtedy „znakiem ostrzegawczym” dla ewentualnych nabywców.38

38 „Prawo własności przemysłowej. Komentarz” dr Piotr Kostański; C.H.Beck; Warszawa 2010; str. 663
39 Dz.U. z 2003 nr 119 poz. 1117 – Art.120
 
 

58
 
 
 

59
 
<- poprzednia strona następna strona ->  

.

Książka:
Mały Poradnik w Sprawach Wynalazczości i Racjonalizacji
dla Przedsiębiorstw

Autor:
Helena Nisztuk

Mały Poradnik w Sprawach Wynalazczości i Racjonalizacji dla Przedsiębiorstw

pobierz książkę w pdf

 
Projekt Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.