Ochrona własności przemysłowej

„Ochrona własności przemysłowej – klucz do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw” Projekt ma na celu podniesienie stanu wiedzy polskich przedsiębiorców w zakresie metod, możliwości oraz korzyści wynikających ze stosowania ochrony własności przemysłowej.

Okres realizacji: 1 kwietnia 2010 – 31 marca 2012
Całkowita wartość projektu: 1.460.279,60 PLN
Dofinansowanie: 1.460.279,60 PLN (100%)

Projekt został zaakceptowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną, poddziałanie 5.4.2 Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej.

.

Innowacyjna Gospodarka


Projekt Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.