OŚRODKI INFORMACJI PATENTOWEJ / autor: Adam Bogacz

Informacja patentowa dostarcza kompleksowej wiedzy o:
• rozwiązaniach zgłoszonych do ochrony,
• rozwiązaniach, na które zostały udzielone prawa wyłączne,
• aktualnym stanie prawnym chronionych rozwiązań,
• aktach normatywnych z zakresu ochrony własności przemysłowej,
• publikacjach i poradnikach o charakterze informacyjnym i metodycznym.
Źródłem informacji patentowej są głównie dokumenty patentowe, za które uważa się opublikowane lub wyłożone do publicznego wglądu opisy zgłoszeniowe wynalazków, wzorów użytkowych, przemysłowych (zdobniczych), a także opisy opatentowanych już wynalazków (opisy patentowe)oraz opisy ochronne wzorów użytkowych i przemysłowych.
Zbiory gromadzone przez Urząd Patentowy RP udostępniane są w czytelniach, ośrodkach informacji patentowej na terenie całego kraju oraz drogą elektroniczną. 
Tworzenie Ośrodków Informacji Patentowej przypada na początek lat 70-tych. Powstawały głównie na uczelniach wyższych, bazując na nagromadzonych w bibliotekach zbiorach literatury patentowej. Z racji istnienia ośrodków na uczelniach, z bazy korzystają głównie studenci oraz profesorowie i wykładowcy. Często także do ośrodków zgłaszają się przedsiębiorcy, czy zwykli “domowi majsterkowicze”. Ośrodki Informacji Patentowej pełnią funkcję informacyjną i doradczą, zatrudniając rzeczników patentowych. Są też miejscem prowadzenia seminariów i bezpłatnych szkoleń dla zainteresowanych tematyką patentową. Obecnie dużo uwagi poświęca się metodom dotarcia z problematyką ochrony własności przemysłowej do małych i średnich przedsiębiorstw, nie dysponujących własnym zapleczem informacyjnym w tym zakresie, a będących ważnym ogniwem w strukturze gospodarczej każdego kraju. Temu celowi służą także kontakty zainteresowanych z urzędami patentowymi i regionalnymi ośrodkami informacji patentowej. Producenci i dystrybutorzy informacji patentowej prowadzą na szeroką skalę kampanię reklamową swoich produktów, najczęściej różnego rodzaju baz danych, a także zalet tego materiału informacyjnego. Utrzymanie Ośrodków Informacji Patentowej należy do zadań Urzędu Patentowego. Urząd Patentowy przekazuje im bezpłatnie dokumentację i literaturę patentową, oraz materiały informacyjne na nowoczesnych nośnikach informacji, zachęcając do tego, aby ośrodki i centra transferu technologii tworzyły wspólnie punkty innowacji i informacji patentowej.
Obecnie w Polsce funkcjonują wymienione niżej Ośrodki Informacji Patentowej:
• Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
• Akademia Techniczno Rolnicza w Bydgoszczy
• Gdyńskie Centrum Innowacji
• Główny Instytut Górnictwa 
• OBR BOSMAL w Bielsku-Białej
• Politechnika Gdańska 
• Politechnika Lubelska 
• Politechnika Świętokrzyska 
• Politechnika Wrocławska 
• UMK w Toruniu 
• Uniwersytet Łódzki 
• WS Oficerska we Wrocławiu 
• Politechnika Białostocka
• Politechnika Częstochowska
• Politechnika Łódzka
• Politechnika Opolska
• Politechnika Poznańska
• Politechnika Radomska
• Ośrodek Wynalazczości i Ochrony Patentowej Politechniki Rzeszowskiej
• Politechnika Śląska
• Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
• Uniwersytet Zielonogórski 
• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu
• Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT we 
  Wrocławiu
• Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Lublinie
• Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (Multimedialne
   Centrum Zarządzania Informacją Patentową i Normalizacyjną)
• Podkarpacki Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Rzeszowie
   ul. Kopernika 135-959 Rzeszów tel.:  (17) 8534 540 fax:  (17) 8534 510 e-mail:
   pwktir@neostrada.pl

Strona główna - powrót

.

Innowacyjna Gospodarka


Projekt Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.